Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3553
Title: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Đỗ, Thiết Khiêm
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Kinh tế phát triển
Vốn đầu tư
Xây dựng cơ bản
Ngân sách nhà nước
Quảng Ngãi
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3553
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.121.pdfToàn văn1.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt205.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.