Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3412
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quảng Nam
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3412
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn643.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt185.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.