Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3409
Title: Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãu - thực trạng và giải pháp
Authors: Ngô, Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3409
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.129.pdfToàn văn891.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt309.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.