DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3408

Nhan đề: Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng
Tác giả: Lê, Thị Thanh
Người hướng dẫn: Nguyễn, Hòa Nhân
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Tín dụng
Doanh nghiệp dân doanh
Ngân hàng Công thương
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3408
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.116.pdfToàn văn736,4 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt180,95 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback