Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3408
Title: Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thanh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Tín dụng
Doanh nghiệp dân doanh
Ngân hàng Công thương
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3408
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.116.pdfToàn văn736.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt180.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.