Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3406
Title: Phát triển hoạt động báo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Phương Thảo
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Hoạt động báo lãnh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quảng Nam
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3406
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.118.pdfToàn văn904.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt200.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.