Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3404
Title: Giải pháp mở rộng cung tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Đức Quang
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Mở rộng tín dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quảng Nam
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3404
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.110.pdf699.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt172.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.