Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3384
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm
Authors: Lê, Thị Hoàng Vân
Advisor: Nguyễn, Đình Huỳnh, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hành vi tiêu dùng
Mỹ phẩm
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và tổng thuật các công trình nghiên cứu liên quan; Chương 2.Tổng quan về thị trường mỹ phẩm Việt Nam; Chương 3.Phương pháp nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3384
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHoangVan.TT.pdfTóm tắt141.52 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHoangVan.TV.pdfToàn văn2.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.