DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3364

Nhan đề: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Thị Thanh Thủy
Người hướng dẫn: Lê, Huy Trọng
Từ khoá: Kế toán
Kiểm soát nội bộ
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3364
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.106.pdfToàn văn667,06 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt226,47 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback