Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3361
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đà Nẵng
Authors: Thân, Thị Thanh Thảo
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản trị rủi ro
Tín dụng
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3361
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.118.pdfToàn văn773.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.