Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3360
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Linh
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị rủi ro
Tín dụng
Ngân hàng nông nghiệp
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3360
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.124.pdfToàn văn679.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.