Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3355
Title: Đánh giá tác động của chính sách kích cầu đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Việt Quốc
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Chính sách kích cầu
Doanh nghiệp
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3355
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.108.pdfToàn văn814.32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt175.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.