Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3354
Title: Mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Trần Khôi An
Keywords: Tín dụng
Kinh tế tư nhân
Ngân hàng nông nghiệp
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3354
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.110.pdfToàn văn682.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt179.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.