Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3353
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Ngân hàng nông nghiệp
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3353
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn686.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt194.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.