Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3332
Title: Tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty dược TW 3
Authors: Trương, Thoại Nhân
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Giá cả
Kế toán quản trị
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3332
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.94.pdfToàn văn699.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt259.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.