Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3321
Title: Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Phương Linh
Advisor: Trương, Bá Thanh, PGS.TS.
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng nông nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 98 trang.
Table of contents: Chương 1, Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong Ngân hàng Thương mại; Chương 2. Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chương 3. Những giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3321
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongLinh.TT.pdfTóm tắt194.35 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongLinh.TV.pdfToàn văn646.37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.