DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Văn học Việt Nam >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3237

Nhan đề: Chính sử và dã sử trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh
Tác giả: Lê, Thị Bình
Người hướng dẫn: Hồ, Thế Hà
Từ khoá: Văn học Việt Nam
Tiểu thuyết lịch sử
Nguyễn Xuân Khánh
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3237
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt152,92 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback