Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3228
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Minh Hùng
Advisor: Lê, Quang Sơn
Keywords: Quản lý Giáo dục
Cán bộ quản lý
Cơ sở dạy nghề
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3228
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.141.pdfToàn văn911.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt181.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.