Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3216
Title: Tìm hiểu công nghệ kim xây dựng ứng dụng chú giải ngữ nghĩa tự động
Authors: Phạm, An Bình
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Công nghệ kim
Ngữ nghĩa tự động
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3216
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.91.pdfToàn văn3.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt162.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.