Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3212
Title: Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Phương Dung
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Tín dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3212
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.113.pdfToàn văn758.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt224.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.