DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3209

Nhan đề: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 2 Đà Nẵng - DANACAM
Tác giả: Võ, Thị Hồng Loan
Người hướng dẫn: Bùi, Quang Bình
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Quản lý nhân sự
Đánh giá
Nhân viên
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3209
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.117.pdfToàn văn783,43 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt200,57 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback