Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3204
Title: Biện pháp quản lý hoạt động thanh tra tại học viện chính trị - hành chính khu vực III
Authors: Trương, Quốc Đạt
Advisor: Huỳnh, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lý thanh tra
Giáo dục đại học
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3204
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.122.pdfToàn văn800.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt197.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.