Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3190
Title: Vị thế Vũ Trọng Phụng trong quá trình vận động của văn xuôi hiện đại Việt Nam
Authors: Thái, Thị Thủy Giang
Advisor: Nguyễn, Phong Nam
Keywords: Văn xuôi Việt Nam
Vũ Trọng Phụng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3190
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.120.pdfToàn văn715.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt118.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.