DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/317

Nhan đề: Biện pháp tăng cường bảo mật cho mạng WiMAX.
Tác giả: Nguyễn, Chấn Hùng
Lê, Nhật Thăng
Từ khoá: Mạng WiMAX
Tin học
Công nghệ thông tin
Bảo mật mạng
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Thông tin KHKT & kinh tế bưu điện, số 4/2009. Trang 43-47.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/317
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bien phap tang cuong bao mat cho mang Wimax.pdf5 trang.5,87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback