Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3149
Title: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây lược vàng ở tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Thị Ánh Hồng
Advisor: Phạm, Văn Hai
Keywords: Lá cây lược vàng
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3149
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.69.pdfToàn văn1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt147.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.