DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3138

Nhan đề: Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của lá cây bần ổi Sonneratia Ovata Bark, họ bần (Sonneraticeae)
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hiền
Người hướng dẫn: Nguyễn, Kim Phi Phụng
Từ khoá: Lá cây bần ổi
Sonneratia ovata bark
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3138
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.110.pdfToàn văn14,51 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,43 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback