Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3112
Title: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh Bình Định
Authors: Phạm, Văn Thành
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kinh tế phát triển
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3112
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.106.pdfToàn văn1.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt186.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.