Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3107
Title: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum
Authors: Trương, Thị Linh
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Kinh tế phát triển
Vốn đầu tư
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3107
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.118.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt274.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.