Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3103
Title: Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015
Authors: Phạm, Tấn Thành
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Kinh tế phát triển
Siêu thị
Bình Định
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3103
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn văn732.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt171.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.