Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3084
Title: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Lê, Oanh Trường
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Kinh tế phát triển
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngành công nghiệp
Bình Định
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3084
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.128.pdfToàn văn1.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt197.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.