DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/308

Nhan đề: 10 sai lầm thường gặp của các quản trị viên Windows
Tác giả: Minh, Đức
Từ khoá: Windows
Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2009-01-04
Mô tả: Tạp chí CNTT & TT, kỳ 2 tháng 4/2009. Trang 51-54
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/308
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
10 sai lam thuong gap cua cac quan tri vien Windows.pdf4 trang4,43 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback