DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3076

Nhan đề: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng kỹ thương Việt Nam
Tác giả: Đinh, Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: Lê, Thế Giới
Từ khoá: Cạnh tranh
Ngân hàng kỹ thương
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3076
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.96.pdfToàn văn583,12 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt119,97 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback