Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3073
Title: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Lệ
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Đầu tư
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3073
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.118.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt273.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.