Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3063
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Đinh, Xuân Minh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kế toán
Doanh nghiệp thủy sản
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3063
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn văn590.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt187.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.