Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2972
Title: Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020
Authors: Phan, Văn Hạnh
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Tiêu thụ điện năng
Bình Định
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2972
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt788.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.