Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2961
Title: Ứng dụng kỹ thuật công nghệ GSM xây dựng chương trình tổng đài nhắn tin
Authors: Phan, Minh Tiến
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Công nghệ GSM
Tổng đài nhắn tin
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2961
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.88.pdfToàn văn787.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt344.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.