Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2946
Title: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho dữ liệu khai thác dịch vụ bưu điện 1080
Authors: Vũ, Thị Diệu Thư
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Kho dữ liệu
Dịch vụ bưu điện 1080
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2946
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.122.pdfToàn văn1.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt420.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.