Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2945
Title: Xây dựng hệ thống quản lý dự án phần mềm sử dụng phương pháp lập trình linh hoạt
Authors: Vũ, Gia Triều
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Lập trình linh hoạt
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2945
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.88.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt604.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.