Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2944
Title: Xây dựng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác tuyển sinh đại học hệ từ xa tại viện đại học mở Hà Nội
Authors: Vũ, Ca Giáp
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Hệ trợ giúp
Công tác tuyển sinh
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2944
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn6.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt238.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.