Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2881
Title: Mô hình hóa đối tượng 3D bằng phương pháp biểu duễn biên B-Rep
Authors: Nguyễn, Văn Tình
Advisor: Nguyễn, Tấn Khôi
Keywords: Khoa học máy tính
3D
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2881
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.80.pdfToàn văn971.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt727.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.