DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2879

Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong đa truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài khoản ngân hàng
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy
Người hướng dẫn: Lê, Văn Sơn
Từ khoá: Khoa học máy tính
Dữ liệu
Tài nguyên thông tin
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2879
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.82.pdfToàn văn659,58 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt231,28 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback