Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2879
Title: Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong đa truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài khoản ngân hàng
Authors: Nguyễn, Thị Thùy
Advisor: Lê, Văn Sơn
Keywords: Khoa học máy tính
Dữ liệu
Tài nguyên thông tin
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2879
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.82.pdfToàn văn659.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt231.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.