DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2876

Nhan đề: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh và đào tạo tín chỉ tại trường đại học Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Dung
Người hướng dẫn: Trần, Quốc Chiến
Từ khoá: Khoa học máy tính
Hệ thống tư vấn
Đại học Quảng Nam
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2876
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.96.pdfToàn văn1,66 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt451,1 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback