Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2852
Title: Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Diễm Phi
Advisor: Trần, Quốc Chiến, PGS.TSKH.
Keywords: Khoa học máy tính
Đào tạo trực tuyến
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01; 105 trang.
Table of contents: Chương 1. Nghiên cứu tổng quan; Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống; Chương 3. Cài đặt và triển khai hệ thống.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2852
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDiemPhi.TT.pdfTóm tắt344.5 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDiemPhi.TV.pdfToàn văn1.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.