DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2837

Nhan đề: Ứng dụng khai phá dữ liệu dự đoán khách hàng rời mạng viễn thông
Tác giả: Nguyễn, Minh Tân
Người hướng dẫn: Võ, Trung Hùng
Từ khoá: Khoa học máy tính
Khai phá dữ liệu
Mạng viễn thông
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2837
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.89.pdfToàn văn1,21 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt392,11 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback