DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật điện tử >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2833

Nhan đề: Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần của hệ thống OFDM ứng dụng trong thông tin di động thế hệ thứ 4
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thủy
Người hướng dẫn: Tăng, Tấn Chiến
Từ khoá: Kỹ thuật điện tử
Phổ tần
Hệ thống OFDM
Thông tin di độgn thế hệ thứ 4
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2833
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.122.pdfToàn văn1,64 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt312,51 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback