Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2831
Title: Tối ưu hóa quản lý tài nguyên vô tuyến trong WCDMA - quản lý tài LC
Authors: Nguyễn, Quốc Mạnh
Advisor: Phạm, Công Hùng
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Tài nguyên vô tuyến
WCDMA
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2831
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn văn2.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt629.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.