Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2777
Title: Nghiên cứu và xây dựng phần mềm theo dõi và thông báo về sự cố trên mạng ATM qua điện thoại di động
Authors: Phạm, Quốc Cường
Advisor: Võ, Trung Hùng
Keywords: Khoa học máy tính
Phần mềm
Mạng ATM
Điện thoại di động
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2777
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.81.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.