Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2771
Title: Phân loại tự động văn bản trong hệ thống điều hành tác nghiệp tại sở thông tin và truyền thông Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Kiều
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Văn bản
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2771
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.94.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt213.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.