DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2771

Nhan đề: Phân loại tự động văn bản trong hệ thống điều hành tác nghiệp tại sở thông tin và truyền thông Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Kiều
Người hướng dẫn: Phan, Huy Khánh
Từ khoá: Khoa học máy tính
Văn bản
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2771
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.94.pdfToàn văn1,03 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt213,22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback