DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2770

Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở microsoft SDK speech 5.1 để xây dựng phần mềm luyện phát âm tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Dung
Người hướng dẫn: Võ, Trung Hùng
Từ khoá: Khoa học máy tính
Mã nguồn mở
microsoft SDK speech 5.1
Phầm mềm
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2770
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.84.pdfToàn văn2,02 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt192,56 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback