Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2661
Title: Giải pháp tài chính cho các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Tạ, Ngọc Anh
Advisor: Võ, Duy Khương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Giải pháp tài chính
Quảng Ngãi
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2661
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.122.pdfToàn văn719.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt175.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.