Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2472
Title: Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi
Authors: Võ, Thị Hồng Hiên
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Tín dụng
Tín dụng bán lẻ
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2472
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn văn650.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt148.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.